Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

IKEA ‘de vrouwenonderdrukker’

Ikea catalogue

IKEA, een multinational met wel 212 miljoen catalogi, gedrukt in 29 verschillende talen in een periode van 1 september 2012 tot 31 augustus 2013. Door de verschillende landen waarin de catalogi verschijnen, is het nodig om talige aanpassingen te doen. Daarnaast heeft IKEA ook culturele aanpassingen gedaan in beelden, namelijk door de vrouwen uit de catalogus in Saudi-Arabië te verwijderen. Er zijn verscheidene artikelen verschenen rondom dit gebeuren. In dit onderzoek zullen twee artikelen uit the Guardian geanalyseerd worden aan de hand van een critical discourse analysis. Hiermee wordt geprobeerd antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan verklaard worden dat de Ikea vrouwen verwijdert uit de catalogus in Saudi-Arabië en welk discours is er rondom dit fenomeen ontstaan? Deze de discours analyse zal gekoppeld worden aan het voorafgaande literatuuronderzoek. Het overheidsbeleid en de culturele normen en waarden in Saudi-Arabië zijn mogelijke verklaringen voor de verwijdering van de vrouwen. Ook kan geconcludeerd worden dat the Guardian een eenzijdig discours heeft gevormd rondom het fenomeen.

Door: Marsha Wolfkamp & Daphne den Dekker

Reageer: