Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De luie student!?

plaatj

De Nederlandse HBO/WO student is de laatste tijd onwijs veel in het nieuws geweest. Dit kwam omdat het studentenleven dit jaar behoorlijk op z’n kop werd gezet door de bekendmaking van het verdwijnen van de basisbeurs per 1 september 2015. Studenten moeten hierdoor alle kosten van hun studie gaan lenen!
In 1996 kregen studenten een soortgelijke klap te verwerken. Ook toen veranderde er veel in het financiële leven van de Nederlandse HBO/WO student, aangezien in dit jaar de prestatiebeurs werd ingevoerd. Vanaf dat moment kregen de studenten alleen nog maar een beurs voor hun (officiële) studieduur, wat in de meeste gevallen vier jaar was. Als ze binnen zes jaar hun diploma haalden, werd deze lening met terugwerkende kracht omgezet in een gift. Slaagden de studenten hier niet in, dan moesten ze deze studiebeurs volledig terugbetalen.
Er is in deze twee jaren (2014 en 1996) veel over de Nederlandse HBO/WO student over zijn financiële omstandigheden geschreven in Nederlandse kranten. De manier waarop de media schrijven over de Nederlandse student werkt hoogstwaarschijnlijk een bepaalde beeldvorming in de hand, waardoor een stereotype beeld van deze student kan ontstaan. Wij zouden deze beeldvorming graag nader willen onderzoeken.

Onze onderzoeksvraag luidde dan ook als volgt: In hoeverre verschilt de beeldvorming van de Nederlandse HBO/WO student in de berichten over de invoering van de prestatiebeurs (1996), van de beeldvorming in berichten over de toekomstige invoering van het leenstelsel (2014) in twee Nederlandse kranten (de Volkskrant en het NRC Handelsblad)?

Onze analyse heeft opvallende resultaten opgeleverd, de student werd omtrent deze onderwerpen namelijk onder andere beschreven als lui en traag! Ook schreven de kranten over studentenprotesten in 1996, ten opzichte van het gebrek aan studentprotesten in 2014. We zeggen niet dat media altijd een vertekend beeld schetsen, maar lui en traag zijn we niet!

 

 

Reageer: