Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De invloed van moedertaal bij het spreken van Engels als lingua franca.

Engels neemt een steeds prominentere rol in als lingua franca. Zeker sinds de komst van het internet is het vrijwel onmogelijk om niet dagelijks in contact te komen met de Engelse taal. Juist doordat het Engels steeds belangrijker wordt, is het interessant om te kijken in hoeverre iemands moedertaal van invloed is op diens Engelse spreekvaardigheid. Dit hebben wij proberen te onderzoeken door middel van een hermeneutisch onderzoek. In deze studie is de Engelse spreekvaardigheid van Louis van Gaal, trainer van de voetbalclub Machester United, onder de loep genomen. Dit is gebeurd door twaalf clips van Youtube te bestuderen en de spreekvaardigheidsfouten in te delen in verschillende categorieën. Daarnaast werden de fragmenten opgedeeld in vier verschillende periodes, zodat na zou kunnen worden gegaan of Van Gaal progressie maakt tijdens zijn verblijf in Manchester.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de moedertaal van Van Gaal, het Nederlands, een significante rol speel in zijn Engelse spreekvaardigheid. Van de 131 geanalyseerde fouten waren er namelijk 36 moedertaal gerelateerd, dit komt neer op 27.48 procent. De centrale vraag hierbij blijft in hoeverre de fouten te wijten zijn aan zijn moedertaal. Het kan namelijk ook zo zijn dat Van Gaal door zijn gebrekkige Engelse spreekvaardigheid in bepaalde situaties terugvalt op zijn moedertaal. Dit valt door de kleinschaligheid van dit onderzoek niet te concluderen en is dus een goede vraag voor eventueel vervolgonderzoek. Een ander resultaat dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat Van Gaal gedurende zijn dienstverband in Manchester progressie maakt in zijn Engelse spreekvaardigheid. Waar hij in de eerste periode nog 38 fouten maakt, zijn dit er tijdens de laatste periode slechts 27. De resultaten wezen niet uit in welk onderdeel Van Gaal progressie maakt. In alle categorieën blijkt namelijk geen structuur te zitten wat betreft progressie. media_xll_1241151

Reageer: