Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Oer-Hollandse gezelligheid versus Chinese zakelijkheid in een cafetaria

voorblad afbeelding
Oer-Hollandse bitterballen geserveerd naast sushi: een opvallend fenomeen is het steeds groter worden van het aantal Chinese cafetaria’s in Nederland. Een bezoek aan de cafetaria komt over het algemeen neer op het plaatsen van een bestelling, wachten totdat deze klaar is en de zaak vervolgens weer verlaten. Echter tijdens de interactie tussen winkelpersoneel en klanten kan veel verschil zitten tussen verschillende cafetaria’s. Met oog op het toenemend aantal Chinese cafetaria’s is het interessant te achterhalen of er op het gebied van interactie verschillen aantoonbaar zijn binnen de Nederlandse en Chinese  cafetaria’s. Over China is het algemeen bekend dat een collectivistische cultuur overheerst. Dit betekent onder andere dat binnen de Chinese cultuur collectivistische normen en waarden aangehouden worden zoals het belang van de groep boven het belang van het individu. Ook op het gebied van communiceren kenmerkt het collectivisme zich door de ingehouden interactie, zonder dat waarde gehecht wordt aan small talk, humor of expressie, met name binnen zakelijke sferen. Nederland aan de andere kant neigt meer naar het individualisme, waarbinnen de ontwikkelingen als individu boven de ontwikkeling van de groep staan. Op het gebied van communiceren wordt binnen het individualisme juist wel waarden gehecht aan het opbouwen van persoonlijke relaties door middel van small talk, humor en expressie. Ook binnen zakelijke sferen zorgt het gebruik van small talk voor het opbouwen van stabiele klantrelaties.

In dit onderzoek wordt het individualistische Nederland tegenover het collectivistische China gezet. Er is op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag: of de interactie binnen een Nederlandse cafetaria verschilt van de interactie binnen een Chinese cafetaria op het gebied van small talk, humor en expressie. De uitvoering van het experiment werd gerealiseerd door middel van een interactie analyse waarbij bestellingen uit zowel een Nederlandse als een Chinese cafetaria bestudeerd werden met oog op gebruik van small talk, humor en expressie. Uit deze analyse is inderdaad gebleken dat de oer-Hollandse gezelligheid en de Chinese zakelijkheid terug te vinden zijn in de communicatie in de cafetaria’s.

Reageer: