Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Wordt je studiekeuze bepaald door taalgebruik?

oxford update

Steeds meer studenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. Bij de zoektocht naar de juiste universiteit kom je verschillende websites tegen. Elke website laat een andere indruk op je achter en beïnvloed zo je keuze voor een universiteit en land. De sfeer die je proeft op deze websites en de indruk die je daarbij krijgt van de universiteit kan echter misleidend zijn.Bij het bekijken van deze websites kom je namelijk ook in aanraking met tekstuele verschillen die je zou kunnen verklaren aan de hand van cultuurverschillen. In de ene cultuur ligt bijvoorbeeld de nadruk op een content georiënteerde tekst terwijl een andere cultuur juist de nadruk kan leggen op een tekst die zich meer richt op anderen. Ook kan het zo zijn dat een tekst veel directe aanspreekvormen bevat of juist meer indirecte aanspreekvormen. Een content georiënteerde tekst kan voor jou overkomen als een onpersoonlijke tekst, terwijl dit in de Duitse cultuur niet als onpersoonlijk wordt beschouwd en bedoeld, doordat het in Duitsland heel gebruikelijk is zulke teksten te maken en lezen. Om hier achter te komen zijn een aantal teksten met algemene informatie over de bachelors Psychologie en Geografie van de universiteit Oxford en de LMU universiteit in München geanalyseerd aan de hand van een analysemodel dat is ontstaan uit de dimensies van House. Het doel is om te concluderen of de dimensies van House zijn toe te passen op een fenomeen als deze en in hoeverre de teksten van elkaar verschillen.

Reageer: