Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Wordt in de film Frozen ook de cultuur bevroren?

Frozen-Movie-Anna-Elsa-HD-WallpaperBij het lezen van een ondertiteling of vertaling denk je niet echt na over de oorspronkelijke taal waarin deze tekst stond, maar wat vaak wel duidelijk is, is dat deze vertalingen niet letterlijk vertaald zijn naar de nieuwe taal.

In ons onderzoek hebben wij gekeken of de film Frozen gebruik heeft gemaakt van een cultureel filter. Hierbij hebben wij de Nederlandse ondertiteling en de Amerikaanse gesproken versie vergeleken. We hebben met behulp van de dimensies van House (2001) bekeken of er een cultureel filter wordt toegepast op de Nederlandse ondertiteling van Frozen. Hiervoor hebben we de dimensies meetbaar gemaakt door middel van een analysemodel, en hebben we de resultaten vergeleken met de dimensies en uitkomsten van Hofstede (1984).

Uit de resultaten bleek voornamelijk dat de Amerikaanse versie explicieter naar voren kwam dan de Nederlandse ondertiteling. Verder waren er vrij weinig verschillen in de andere dimensies, en kwamen er veel praktische vertalingen naar voren. Er is dus deels een cultureel filter toegepast op de Nederlandse versie, maar wanneer we kijken naar de resultaten uit het onderzoek van Hofstede, blijkt dat dit andersom zou moeten zijn. Hieruit kwam naar voren dat de Amerikanen minder expliciet zouden zijn dan de Nederlanders. Dit verschil zou ontstaan kunnen zijn doordat het onderzoek van Hofstede achterhaald wordt geacht, maar ook door het kleine verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland bij de dimensie onzekerheidsvermijding van Hofstedes onderzoek.

Reageer: