Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Websiteanalyse bij non-profitorganisaties

Er zijn verspreid over de wereld verschillende grote non-profitorganisaties. Zo is er bijvoorbeeld Unicef, maar ook Amnesty International, Het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Deze organisaties zijn niet commercieel gericht, maar juist maatschappelijk. In plaats van zoveel mogelijk winst maken, is hun doel om hun steentje bij te dragen aan verbeteren of behouden van de wereld. Om dat doel te bereiken is echter wel geld nodig, wat organisaties deels kunnen verkrijgen door hulp van burgers. Burgers kunnen doneren, inzamelingsacties organiseren of op een andere manier helpen. Op die manier kunnen de non-profitorganisaties hun doel behalen. De internationale organisaties hebben in ieder land een website, wat een handig beginpunt is om mensen aan te spreken. Maar is er ook een verschil in hoe de bezoeker van de website wordt aangesproken?
Met behulp van de contrastieve analyse bekeken wij of er verschil was in Britse en Nederlandse websites in de mate waarop ze geörienteerd waren op zichzelf of de ander. Uit voorafgaande literatuur van House (1996) bleek dat de Engelsen meer gericht zijn op de ander. Uit ons onderzoek bleek echter dat de Britse websites geen uiterste kiezen in gerichtheid. Het zijn juist de Nederlandse websites, die meer op de ander gericht zijn dan op zichzelf.

Reageer: