Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Taalhandelingen in McDonaldsreclames

 

UnknownMcDonalds is met meer dan 35000 restaurants wereldwijd en een geschatte waarde van meer dan $85,500 miljoen het grootste fastfoodrestaurant van de wereld. McDonalds maakt gebruik van globale en lokale reclamecampagnes. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verschillen tussen de reclamecampagnes in Nederland en in de Verenigde Staten. Hierbij is gekeken naar de verschillen in taalhandelingen tussen de reclames. De gevonden taalhandelingen in de reclames zijn aan de hand van verschillende criteria ingedeeld in de directe of de indirecte categorie. De Nederlandse reclames bleken procentueel meer directe taalhandelingen te bevatten dan de Amerikaanse reclames. Dat betekent dat de Amerikaanse reclames vanzelfsprekend procentueel meer indirecte taalhandelingen bevatten. Om te bepalen in hoeverre deze verschillen cultuurspecifiek zijn, moeten deze resultaten gekoppeld worden aan de theorie van Hofstede. Volgens House correleert de mate van directheid met de mate van onzekerheidsvermijding: hoe hoger de onzekerheidsvermijding, hoe directer de samenleving. Nederland scoort 53 punten op de schaal van onzekerheidsvermijding. De Verenigde Staten scoort 46 punten. Dat er meer directe taalhandelingen gevonden zijn in de Nederlandse reclames komt dus overeen met de theorie van Hofstede. Dit zou er op kunnen wijzen dat McDonalds culturele aanpassingen doet aan de televisiecampagnes. Het is echter niet duidelijk of McDonalds zich hier ook echt bewust van is.

Reageer: