Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Roken is dodelijk, voor u en voor ons.

roken-dodelijk

Waarschuwingen op sigaretten pakjes zijn sinds enkele jaren verplicht. Verschillende landen passen verschillende waarschuwingen toe. Deze waarschuwingen verschillen per land qua boodschap maar ook tekstueel. Zo zijn er waarschuwingen die de roker op direct gevaar voor hem zelf wijzen maar ook waarschuwingen die wijzen op de gevaren voor de mensen rondom de roker.

Voor dit onderzoek hebben wij gekozen om deze waarschuwingen tussen vier landen te vergelijken in relatie tot individualistische cultuur en collectivistische cultuur. Hier voor hebben wij vier landen gekozen die volgens Hofstede’s IDV-score verschillen van elkaar. Zo is er gekozen voor Nederland en Amerika als individualistische cultuur en BraziliĆ« en de Filipijnen als collectivistische cultuur. Verder in dit onderzoek is er ook gekeken naar de fear-appeals die terug te vinden zijn in deze waarschuwingen en hoe deze tekstueel van elkaar verschillen per land.

De aanname van dit onderzoek was dat individualistische landen meer gebruik zouden maken van individualistische waarschuwingen en collectivistische landen meer gebruik zouden maken van collectivistische waarschuwingen. Echter bleek dat dit niet het geval was. Er wordt veelal gebruik gemaakt van individualistische waarschuwingen en niet zo zeer van collectivistische waarschuwingen. De collectivistische culturen maken zelfs geen gebruik van hoog-collectivistische waarschuwingen op hun sigaretten pakjes. In totaal zijn er 29 hoog-individualistische waarschuwingen gevonden, 10 laag-individualistisch/collectivistische en 4 hoog collectivistische. Een ander resultaat dat uit ons onderzoek bleek is dat er van alle waarschuwingen maar zes een succesvolle fear-appeal bevatte die een serieus probleem stelde en hier een aannemelijke oplossing bij gaven. Ook tekstueel verschilde de waarschuwingen per land. Zo waren de waarschuwingen op de sigaretten pakjes in de Filipijnen aanzienlijk langer dan die van bijvoorbeeld Amerika waar de waarschuwingen kort en compact waren.

 

Reageer: