Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Rode Duivels en oranje leeuwen

Het Belgische en Nederlandse voetbalelftal worden allebei gesponsord door de ING bank. Het voetbalbeleid van de Nederlandse en Belgische ING is vergelijkbaar, maar de formulering ervan verschilt sterk. In ons onderzoek hebben wij gekeken naar diverse teksten op de Nederlandse en Vlaamse websites van ING. Deze vergeleken we op House’s dimensies oriëntatie op zelf/ander en directheid/indirectheid. Voor de eerste keken wij naar het gebruik van woorden zoals “de ING”, wat wijst op een oriëntatie naar het zelf, en “de klant”, wat wijst op een oriëntatie naar de ander. De tweede dimensie bekeken wij vanuit de theorie van taalhandelingen, die zegt dat een zin direct is wanneer het doel van de zin gelijk is aan de manier waarop het gezegd wordt en indirect wanneer dat niet het geval is. Uit ons onderzoek bleek dat de Nederlandse website zich meer focust op het zelf dan de Vlaamse; Nederland zou dus individualistischer zijn. Dat sluit aan bij eerder onderzoek onder bankpersoneel, maar niet bij onderzoek in andere sectoren. Er was geen verschil te vinden in directheid tussen de Nederlandse en Vlaamse website. Dat sluit niet aan bij de bevindingen uit eerder onderzoek. Het Nederlandse bankpersoneel lijkt daarmee individualistischer te zijn dan de Belgische, maar ze zijn niet directer. Zou dat ook voor de voetballers gelden? Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat nu het verschil is tussen de Rode Duivels en de oranje leeuwen.

ing-red-devils

Reageer: