Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Psssst, heb je het al gehoord?! Een contrastieve analyse over roddelen in Nederland en Vlaanderen

Smoezen, wauwelen, kletsen, babbelen, konkelen, kwaadspreken.  Dit zijn enkele synoniemen voor het woord ‘roddelen’. 1974, hét jaar dat de Nederlandse pers verrijkt werd met het blad Story: het allereerste roddelblad. Respectabel Nederland had geen hoge verwachtingen, Nederland was hier toch veel te nuchter voor? Niets bleek minder waar. Dit jaar bestaat de Story precies 40 jaar in Nederland, en valt het nog iedere week bij heel wat Nederlanders op de mat (http://www.npogeschiedenis.nl/). Niet alleen in Nederland, ook buurland België heeft zijn eigen versie van de Story. In Vlaanderen werd dit tijdschrift voor het eerst uitgebracht in 1975 en ook hier is het blad een laaiend succes met een groot bereik (http://www.storyfm.be/).

In dit onderzoek worden de Nederlandse en Vlaamse Story geanalyseerd door middel van de contrastieve benadering. Het taalgebruik en de roddelstructuur worden hierbij nader onderzocht en vergeleken met behulp van een analysemodel gebaseerd op Eggins and Slade (Eggins & Slade 1997). Dit structuurmodel bestaat uit vijf onafhankelijke roddelelementen. In hoeverre houden de Nederlandse en Vlaamse Story zich aan dit model als het gaat om roddelen?  Door middel van het analyseren van beide Story’s valt te zeggen dat niet alle elementen voorkwamen in de artikelen, zowel in de Vlaamse als in de Nederlandse Story. Daarnaast wisselde de volgorde van de elementen ook regelmatig, waardoor bepaalde elementen van de officiële volgorde die Eggins and Slade aanhouden een andere plek kregen.

Er valt te concluderen dat er wel degelijk een verschil zit in de manier waarop het roddelen tot stand komt in de beide Story’s. Desalniettemin zijn dit geen schokkende uitslagen en is het verschil maar gering. Ook is er een verschil in taalgebruik tussen de Nederlandse en Vlaamse Story, dit betreft onder andere woordkeus en overdrijvingen. Om dit verder uit te zoeken is een grootschaliger onderzoek vereist.

STO_4909_001_C-E190

Story-cover

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer: