Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Oehoe paardenbanjo, Let op!

Studentenverenigingen maken gebruik van jargon en je hoort regelmatig een vreemd woord langs komen. Ze zijn een community of practice, dit betekent dat de groep een bepaalde manier van praten en bepaalde manieren van dingen doen heeft. Voor buitenstaanders kunnen de woorden onbegrijpelijk zijn omdat de persoon geen deel uitmaakt van die specifieke community. In ons onderzoek hebben we de vraag onderzocht: “in hoeverre zit er een verschil tussen het verenigingsjargon van de Utrechtse studentenvereniging C.S. Veritas en de Utrechtse studentenvereniging Unitas S.R.?”

Wij hebben onderzocht of er verschil was in jargon en of de woorden begrijpelijk waren voor leden van de andere verenging en voor niet leden. Wij hebben dit onderzocht door naar leden van beide verenigingen te gaan en eerst te vragen of ze woorden kenden die veel gezegd werden op de vereniging. Waarna we ze gecategoriseerd hebben en getest op leden en niet leden.
Uit het onderzoek bleek dat niet-leden de woorden vrijwel niet konden plaatsen, behalve woorden die over het studenten leven in het algemeen gingen. De leden van de andere verenging hadden ook moeite met het plaatsen van de woorden, maar woorden die gerelateerd waren aan de introductieperiode en woorden die gingen over het studenten leven in het algemeen werden vaker wel begrijpen. Met de term studentenleven in het algemeen worden er woorden bedoelt als: “Stuko” of “Wispo”. De woorden die te maken hadden met het studentenleven werden ook begrepen door niet-leden. Dat betekent dat deze woorden niet alleen voorkomen binnen een studenten vereniging maar meer een jargon is voor iedere student. De woorden over de introductieperiode werden begrepen door de andere leden omdat ze iets vergelijkbaars hebben meegemaakt en daardoor begrijpen in welke context het gebruikt wordt.

Reageer: