Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Nuchtere boeren vs. glamoureuze cowboys

Boeren zijn razend populair. ‘Datingshows’ als The Farmer Wants a Wife en onze Nederlandse variant Boer Zoekt Vrouw krijgen menig vaderlandliefhebber voor de buis. Daarbij komt dat vrouwen als magneten worden aangetrokken door de charmes van de boeren – dat blijkt wel uit de duizenden brieven die elk seizoen er weer voor zorgen dat eenzame boeren aan de vrouw (of man, de moderne tijd klinkt door in het concept) komen waarmee ze hun boerenbestaan kunnen delen.

Hoewel het concept in meerdere landen bestaat en in ieder land een nationaal gevoel weet mee te brengen, zijn er toch zekere verschillen waarneembaar. In ons onderzoek hebben wij uitgezocht of deze verschillen te vinden zijn in de communicatie van de boeren, en welke culturele waarden aan deze verschillen ten grondslag liggen, van zowel de Nederlandse Boer Zoekt Vrouw als de Australische The Farmer Wants a Wife.

Het cruciale aspect van beide programma’s hebben we in een contrastieve analyse vergeleken: het keuzemoment waarop de boer liefde accepteert en de vrouw van zijn dromen kiest, of liefde afwijst door deelnemers naar huis te sturen.

Door middel van de communicatiestrategieën van Blum-Kulka, Kasper en House (2011) hebben we keuzemomenten van Nederlandse en Australische boeren geanalyseerd waaruit bleek dat er dergelijke verschillen tussen beide landen zijn. Verschillen die gebaseerd zijn op de culturele achtergronden welke leiden tot het voorzichtiger en doordachter omgaan met de partnerkeuze door de Nederlanders en het roekelozer volgen van het hart door de Australiërs.

 

613x365138053-farmer-wants-a-wife

Reageer: