Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Inburgeren: de perfecte allochtoon

060610BJCartoon

 

Ben je van plan om langer in het buitenland te wonen? Dan weet je vast wel dat
van je verwacht wordt dat je kennis bezit over het land. Nee, niet alleen talige
kennis is van belang, maar ook kennis van het land zelf. Uit eerdere onderzoeken
bleek dat verschillen bestaan tussen inburgeringsexamen van Europese landen
(Goodman, 2010). Er is niet eerder onderzoek gedaan naar specifiek de kennis
die getoetst wordt in Engeland en Nederland. Uit de literatuur (Bocker, 2011)
weten we dat beiden landen verschillen in hun aanpak van inburgering, en
daarmee ook de effecten hiervan. Met dit onderzoek wordt een poging gedaan
om inzicht te krijgen in de verschillen die tussen Engeland en Nederland bestaan
qua thematiek en aanpak. Beide landen gebruiken een ander model voor de
inburgering. In de UK gebruikt men het pluralistic model (Siapera, 2010).
Nederland maakt gebruik van het civic integration model (Joppke, 2007). Aan de
hand van de CIVIX-index van Goodman (2010) is een contrastieve analyse
uitgevoerd. Uit de analyse bleek dat men in Engeland meer vraagt over de
country knowledge (kennis van de samenleving) en in Nederland wordt meer
gevraagd over de values (kennis van de waarden die een land heeft). Een vraag
dat voorkwam in de UK versie is: “Who is the head of the Church of England”. De
Nederlandse versie vroeg: “Mo zit in de file, wat moet hij doen?”. Na het lezen
van beide vragen kun je meteen zien dat er een verschil is tussen Engeland en
Nederland.

 Door: Frederique & Susan

 

Reageer: