Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Het Vlaamse vs. het Nederlandse jasje van de H&M-nieuwsbrief

H&M

Nederlanders staan bekend als nuchtere en directe mensen, maar ook hun gierigheid wordt vaak als typerende eigenschap gezien. Zou internationale modeketen H&M met culturele karakteristieken rekening houden in het aanspreken van klanten in hun nieuwsbrief?

Uit verschillend onderzoek is gebleken dat bedrijven vaak culturele aanpassingen doen per land om hun boodschap beter over te laten komen (Hofstede & Mooij, 2010; Hees, 2007). Wij vroegen ons af of modeketen H&M dit ook doet in hun digitale nieuwsbrieven. Zo kwamen we op de onderzoeksvraag ‘In hoeverre worden er culturele aanpassingen gedaan op de nieuwsbrief van H&M voor de Vlaamse en de Nederlandse consument wanneer je deze vergelijkt met de Britse nieuwsbrieven?’

Hiervoor hebben we in onze contrastieve tekstanalyse Vlaamse en Nederlandse nieuwsbrieven vergeleken met hun Britse versie. De vergelijking bestond uit de hoeveelheid Engelse termen en zinnen in beide nieuwsbrieven en uit een analyse van twee dimensies van Hofstede volgens het model van Gerjanne van Hees. Er zijn geen significante resultaten uit dit onderzoek gekomen en de vertalers hebben volgens dit onderzoek dus geen culturele aanpassingen gedaan op hun nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen.

Reageer: