Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Heeft Vichy cultuurverschillen onder de knie?

 

Plaatje

Een wereldmerk als Vichy verkoopt producten in verschillende landen. Daarbij hoort natuurlijk een website die aansluit op de taal van dat land. Ook kan het nodig zijn om de reclameteksten aan te passen aan de verschillende culturen die horen bij die landen. In de ene cultuur worden directe formuleringen bijvoorbeeld beschouwd als onbeleefd terwijl dit in een andere cultuur heel anders wordt ervaren. Om na te gaan of Vichy haar teksten op de website ook echt aanpast aan cultuurverschillen, hebben wij verschillende reclameteksten van de Nederlandse en Engelse versie van de website met elkaar vergeleken. Hierbij keken wij naar hoe direct de lezer wordt aangesproken in de tekst.

Onze onderzoeksvraag luidt dan ook: In hoeverre verschillen de Nederlandse en de Engelse website van Vichy van elkaar met betrekking tot de directheid van de aanspreekvorm? Wij verwachten dat de Nederlandse versie een meer directe aanspreekvorm hanteert dan de Engelse versie.

Om dit te onderzoeken hebben we ons gericht op hoe vaak er een gebiedende wijs wordt gebruikt en hoe vaak de lezer expliciet wordt benoemd, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘je’ of ‘your’. Uit de analyse blijkt dat er slechts kleine verschillen te vinden zijn tussen de beide versies. De Engelse versie van de website is zelfs een tikkeltje directer, dit tegen onze verwachtingen in. Een voorbeeld hiervan is de Engelse zin “Keep sensitive facial skin moisturised” tegenover de Nederlandse zin “De gevoelige huid van je gezicht hydrateren”. Hierbij gebruikt de Engelse zin een directe gebiedende wijs en de Nederlandse een indirecte infinitieve vorm. De Engelse versie bevat gemiddeld twee directe aanspreekvormen meer dan de Nederlandse versie. Een mogelijke oorzaak voor het gebrek aan verschil is dat er sprake is van een overt translation. Hierbij wordt de tekst letterlijk vertaald en worden er geen culturele aanpassingen gedaan. De conclusie die we uit dit onderzoek kunnen trekken is dat Vichy haar website niet aanpast aan cultuurverschillen op het gebied van de directheid van de aanspreekvorm.

Reageer: