Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Franse en Duitse autoreclames

france_germany_shutterstock

Elke dag wordt een persoon in een maatschappij geconfronteerd door reclames, zoals billboards, televisiereclames en advertenties in bladeren. Dit wordt in het algemeen als gewoonbeschouwd. We vragen ons niet af wat het proces voor deze reclame is geweest en welke eigenschappen het bevat. Een belangrijke marketingstrategie van een bedrijf kan namelijk cultuur gericht zijn oftewel lokalisering vind plaats. Dit wordt beaamd door Apfelthaler(2002).
Ons onderzoek richt zich op de cultuur gerichte marketingstrategie van Duitse en Franse automerken in Nederlandse televisiereclames. Het is een vervolg van het onderzoek van de Haan en in plaats van enkele culturele eigenschappen is er gekozen voor de vijf dimensies van House(1996). De hoofdvraag van ons onderzoek is: In hoeverre verschillen Duitse en Franse automerken in hun taalgebruik, gekeken naar de dimensieOrientation towards content vs. Orientation towards person, in hun reclames op de Nederlandse televisie?

Een voorbeeld van een reclame van een Frans merk is ‘zeven stijlen’ van Peugeot. Het merk maakt meer gebruik van ‘orientation towards content’ dan person. Dit resultaat is bij alle andere merken ook terug te zien. Kortom, beide landen zijn ‘orientation towards content’ gericht en dit betekent dat er geen cultureel verschil is .

 

Reageer: