Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Roken kan echt niet meer!

cigarette-200x266

Er bestaan grote verschillen in het anti-rookbeleid tussen de regels voor de lay-out van de sigarettenpakjes in Australië en in Nederland. Australië heeft meer regels omtrent sigarettenpakjes dan Nederland. De Australische sigarettenpakjes zien er heel ander uit dan Nederlandse sigarettenpakjes. In dit onderzoek is een contrastieve analyse uitgevoerd waarin we een contrastieve taalhandelinganalyse op de teksten op de sigarettenpakjes en een cultuurvergelijkende analyse op de pakjes als geheel hebben uitgevoerd. De regels rondom het uiterlijk van de sigarettenpakjes spelen hierbij een grote rol. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: “Op welke manier worden consumenten aangesproken op sigarettenpakjes uit Australië en Nederland en wat zijn de culturele verschillen in het anti-rookbeleid op de sigarettenpakjes uit deze landen en hoe kunnen deze verschillen verklaard worden?”. De resultaten van de contrastieve taalhandelinganalyse zijn dat Australië en Nederland niet veel verschillen in het formuleren van de waarschuwingsteksten op de pakje. In enkele gevallen is Australië directer qua formulering, maar op het gebied van oriëntatie van de teksten aan de roker zelf of aan de medemens is er geen significant verschil. Uit de cultuurvergelijkende analyse van het anti-rookbeleid met sigarettenpakjes is gebleken dat Australië meer onzekerheidsmijdend optreedt. Nederland is met hun beleid meer individualistisch en dit beleid heeft meer stereotype mannelijke kenmerken. Naar het jurid

ische aspect van het anti-rookbeleid wordt ook gekeken en de mogelijke marketing redenen voor dit beleid worden overwogen. De belangrijkste resultaat is dat de manier waarop dit beleid niet correspondeert met de cultuuralgemene manier waarop Hofstede Australië en Nederland ten opzichte van elkaar plaatst in zijn onderzochte dimensies. Nederland verplicht de sigarettenfabrikant bijvoorbeeld niet om een afschrikwekkende afbeelding op het pakje te plaatsen. Australië verplicht dit wel.

Reageer: