Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De verschillen tussen de Nederlandse, Vlaamse en Brits-Engelse versie van IKEA’s online assistant

anna

In dit onderzoek wordt onderzocht of deze vertalingen gedaan zijn op basis van cultuur. Dit wordt gedaan op basis van één van de bovengenoemde dimensies, namelijk directness/indirectness, tussen drie verschillende talen. Er worden 19 vragen/stellingen bij Anna ingevoerd, die in te delen zijn in drie categorieën. De eerste categorie bestaat uit algemene stellingen over een product die regelmatig voor zouden kunnen komen. De vragen uit categorie twee bouwen voort op de vragen uit de eerste categorie, om te achterhalen of Anna ook meer diepgaande informatie kan geven. De derde en laatste categorie bestaat uit persoonlijke vragen die specifiek op Anna gericht zijn.

Na het analyseren van de antwoorden op deze vragen/stellingen was het mogelijk om antwoord te geven op de onderzoeksvraag ‘Hoe verschilt de respons tussen de Nederlandse, Vlaamse en Brits-Engelse versie van IKEA’s online assistant op de dimensie directness/indirectness?’’. Het blijkt dat het grootste deel van de responsen voor elke taal nagenoeg hetzelfde is. Alleen bij de vragen uit categorie drie zijn concrete verschillen in respons tussen de talen te vinden. De Brits-Engelse respons is hier indirecter dan de Vlaamse en de Nederlandse versie, waar nauwelijks verschil tussen is. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de respons op de vraag of Anna getrouwd is. De Nederlandse en Vlaamse Anna reageren hierop dat ze een vriend hebben, terwijl de Brits-Engelse Anna aangeeft liever niet over dit soort onderwerpen te willen praten, maar alleen over IKEA.

Reageer: