Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Culturele verschillen in X Factor

X_Factor_1662266a

In dit onderzoek werd onderzocht of deze commentaren cultuur gebonden waren, met als hoofdvraag: ‘Welke culturele verschillen bestaan er tussen het Britse en het Nederlandse jurycommentaar in X Factor?’ Door middel van een corpusonderzoek werden de verschillen gezocht in taalhandeling tussen alle juryleden die ooit gejureerd hebben in X Factor UK of X Factor Nederland. Dit werd gedaan door middel van vier dimensies van House (1996). Per commentaar werd beoordeeld of het expliciet of impliciet was, op zichzelf georiënteerd of op de ander georiënteerd was, direct of indirect was en gericht was op de inhoud of op de geadresseerden.

Uit de resultaten bleek dat de Nederlandse juryleden over het algemeen implicieter en directer commentaar gaven aan de kandidaten dan de Britse juryleden. Verder bleken de Britse juryleden zich meer te richten op de geadresseerden dan de Nederlandse juryleden.

Reageer: