Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Culturele verschillen in de Engelse en Nederlandse televisiecommercials van Disneyland Parijs

Blogpost

Disneyland Parijs, hét magische attractiepark waar al je dromen werkelijkheid worden. Als je in het park rondloopt, zal je al snel merken dat er veel mensen met verschillende culturele achtergronden rondlopen. Aangezien deze reclames in veel landen worden vertaald, vragen wij ons af of er in deze vertalingen ook culturele aanpassingen gemaakt worden. Daarom hebben wij ons daar op gericht in ons contrastieve onderzoek, dat keek naar een corpus van zeven Engelse en zeven Nederlandse identieke Disneyland Parijs reclames, waarbij de focus lag op de directheid (House, 1996). De onderzoeksvraag luidt: ‘’In hoeverre doet Disneyland Parijs aanpassingen in directheid om de Engelse en Nederlandse consumenten zo effectief mogelijk te kunnen benaderen in de Engelse en Nederlandse versie van hun gesproken televisie commercials?’’.  Binnen de dimensie directheid hebben wij gekeken naar de aspecten verzoeken (Blum-Kulka, House en Kapser, 2011) en aanspreekvormen (Driessen, 2009 en Jaspers, 1987).

Uit het onderzoek kwam dat de gestelde hypothese, dat er in de Nederlandse commercials meer gebruik wordt gemaakt van directe verzoeken en directe aanspreekvormen dan in de Engelse commercials, niet op gaat. Er bleek namelijk geen verschil te zitten in de directe en indirecte verzoeken en de directe aanspreekvormen. Er is wel een verschil in de indirecte aanspreekvormen, waaruit blijkt dat Disneyland Parijs deels culturele aanpassingen doet, maar niet op de manier die wij hadden verwacht. Daarnaast valt ons op dat veel uitingen letterlijk vertaald zijn.

– Nicole van Houten en Eva van den Berg

Reageer: