Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

CREAM CONE OF EISWAFFEL?

 

ijsje

Burger King is een internationaal bedrijf, met in veel landen wel een vestiging. Zo heeft Burger King ook vestigingen in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Tegenwoordig is het mogelijk om op internet op te zoeken uit welke ingrediënten de bijvoorbeeld de klassieke Whopper is samengesteld. De productomschrijvingen die Burger King hiervoor gebruikt verschillen per land. Juliana House (1996) heeft een interpretatiemodel ontwikkelt waarmee naar verschillen in teksten van Duitse en Engelse komaf gekeken kan worden. Op basis van dit interpretatiemodel concludeerde House dat Duitsers in het overbrengen van een boodschap meer gericht zijn op de inhoud daarvan, terwijl Engelsen zich meer richten op de ontvanger. Daarnaast vond zij dat Duisters meer op zichzelf gericht zijn in het uiten van een boodschap terwijl Engelsen meer geneigd zijn zich op de ander te richten. Op basis van deze bevindingen is dit onderzoek opgezet om te onderzoeken of in de productomschrijvingen van Burger King gebruik is gemaakt van deze culturele aanpassingen. De hoofdvraag die hierbij gesteld werd, is: in hoeverre maakt Burger King gebruik van tekstuele aanpassingen op de dimensies ‘orientation towards content vs adressees’ en ‘orientation towards self vs other’ van House in productomschrijvingen op de Duitse ten opzichte van de Engelse website om zich aan te passen aan culturele conventies?

De resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn dat zowel de Engelse als Duitse productomschrijvingen meer gericht waren op het overbrengen van de inhoud van de boodschap en meer gericht waren op de ander. Dit komt niet overeen met de bevindingen van House. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen gegeven worden. Een uitbreiding van dit onderzoek zal moeten uitwijzen of de resultaten van House met een corpus van productomschrijvingen afkomstig van Burger King gereproduceerd kunnen worden.

 

Reageer: