Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

America’s Next Top Model versus Holland’s Next Top Model

kandidaten-hoog

“Tomorrow you will meet with the judges, only nine of you will continue on in the hope of becoming America’s Next Top Model.”

Op 4 september 2006 nam Nederland met de introductie van Holland’s Next Top Model (HNTM) het televisie format van America’s Next Top Model (ANTM) over. Met de import van het programma werd onder andere de bovenstaande uitspraak gekopieerd. Naast het feit dat HNTM en ANTM veel overeenkomsten vertonen, bestaan er ook verschillen tussen beide versies. Dit heeft met name betrekking op de elementen waarbij cultuur zijn intrede doet, zoals gedragspatronen en taaluitingen.

Omdat er nog weinig bekend is over de verschillen tussen televisie formats op cultureel gebied, en cultuur van invloed kan zijn op de communicatie, hebben wij in onze studie gekeken naar in hoeverre HNTM en ANTM van elkaar verschillen ten aanzien van taaluitingen en taalhandelingen. Hierbij is toegespitst op het jurycommentaar dat wordt gegeven tijdens de afwijzing van een van de kandidaten in de eliminatierondes van beide programma’s. Ook zijn zowel de verbale als non-verbale reacties van de kandidaten hierop geanalyseerd.

Op basis van een contrastieve analyse ten aanzien van de explicietheid/implicietheid van het taalgebruik en de non-verbale communicatie gedurende de eliminatierondes, kan geconcludeerd worden dat er in ANTM relatief meer sprake is van impliciet en indirect taalgebruik dan in HNTM. In HNTM maakt men daarentegen relatief meer gebruik van expliciete en directe taalhandelingen en taaluitingen. Wat betreft de analyse van de non-verbale communicatie bleek dat de Nederlandse meisjes verdrietiger op de afwijzing van de jury reageerden dan de Amerikaanse meisjes, die bleven lachen.

Reageer: