Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Aanspreekvormen in teksten van Zalando

zalando-seo-300x286

 

Gillende vrouwen, nieuwe schoenen en de “Zalando-man”, iedereen kent ze wel, en wij dus ook. Omdat Zalando in veel landen populair is, leek het ons interessant om te kijken naar de verschillen in de teksten op de startpagina’s van de verschillende websites. Verschillen in aanspreekvormen kwamen direct duidelijk naar voren en daarom hebben wij dit gekozen als basis voor ons onderzoek.

Dit onderzoek gaat dus over de verschillen tussen aanspreekvormen in de tekst op de startpagina van de website van Zalando in Duitsland, Nederland & Groot-Brittannië. Om dit te onderzoeken is gebruikt gemaakt van de dimensies van Juliane House (1996) en de ‘Scale of Interactional Explicitness’ van Becher (2011). Er wordt ten eerste gekeken naar de manier waarop Zalando naar zichzelf refereert in de teksten, bijvoorbeeld door ik, wij of Zalando. Daarna wordt er gekeken hoe de lezer wordt aangesproken, bijvoorbeeld door jij of jou.

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: “In hoeverre verschilt de aanspreekvorm in de tekst op de startpagina van de website van Zalando in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië?”

Uit het onderzoek komt naar voren dat de Duitse tekst erg zelfgericht en expliciet is. De lezer wordt hierbij niet aangesproken. De Nederlandse tekst is meer op de lezer gericht en impliciet. De lezer wordt hierbij veelvuldig indirect aangesproken. Tot slot is de Engelse tekst ook vrij veel op de lezer gericht, maar bevat het meer zelfgerichte elementen dan de Nederlandse tekst. De Engelse tekst bevat ook veel indirecte aanspreekvormen naar de lezer toe.

Reageer: