Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Bent u de ideale kandidaat?: Een contrastieve analyse naar aanspreekvormen in Nederlandse en Engelse vacatures voor docenten

doris-day-teacher

 

Door globalisatie zal deze geadresseerde de vacatures vaker vanuit een ander land. Verschillen tussen Nederlandse en Engelse vacatures zouden veroorzaakt kunnen worden door verschil in taal en cultuur tussen deze twee landen. Intercultureel onderzoek is daarom ook op organisationeel gebied is het van belang: het is belangrijk dat er op de juiste manier gecommuniceerd wordt. Hierbij is het belangrijk bewust te zijn van de verwachtingen van de mate van directheid in aanspreekvormen, deze te begrijpen en toe te passen bij het zoeken van buitenlandse werknemers.

In onze eindnota zal geprobeerd worden een antwoord te vinden op de vraag: “In hoeverre zijn er verschillen in directheid van aanspreekvormen in vacatures voor docent(e) op een middelbare school in Engeland en Nederland?”

Er is onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte vormen van aanspreken. Directe vormen van aanspreken zijn u, je, jij et cetera. Voor ons onderzoek hebben wij ons gericht op de directe aanspreekvormen u, je en jij (you: Engels). Daarnaast zijn de indirecte aanspreekvormen geoperationaliseerd als vormen van aanspreken waarbij u, je en jij (you: Engels) worden vermeden.
Voorbeeld van directe aanspreekvorm uit Engelse vacature:
‘You are asked to include additional specific information as detailed in the attached letter from the Chair of Governors.’
Voorbeeld van indirecte aanspreekvorm uit Engelse vacature:
‘The successful candidate will be committed to ensuring the very best for every student and keen to support the wider opportunities offered to our students.’

Er is geconcludeerd dat Engelse vacatures meer indirecte aanspreekvormen gebruiken dan Nederlandse vacatures.

Reageer: