Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Pizza zoals la mamma die maakte

images

 

 

 

 

 

 

Pizza zoals la mamma hem maakte. Deze zin kent u misschien wel van de reclame van Casa di Mama, waarin een man zijn pizza wil eten en dan terugdenkt aan hoe zijn moeder die vroeger altijd maakte. Doet die reclame u aan Italië denken? In verschillende Nederlandse reclames over Italiaanse producten komen kenmerken van Italië voor. Of in ieder geval wat wij zien als kenmerken van Italië. In dit onderzoek is er aan 45 non-experts en 9 experts door middel van een enquête naar hun beeld van Italië gevraagd. De respondenten kregen 24 vragen die ze moesten beantwoorden die gebaseerd waren op acht thema’s: familie, uiterlijk, geloof, taal & accent, eten & drinken, lichaamstaal, landschap en verkeer. Vervolgens zijn de beelden van expert en non-experts vergeleken met de beelden die in de negen onderzochte reclames voorkwamen: Bertolli, Grand’Italia, Hak, Albert Heijn, Knorr, Duyvis, Casa di Mama en McDonald’s. Uiteindelijk bleek dat veel van de beelden van de ondervraagde Nederlanders voorkwamen in de reclames over Italiaanse producten en dat er niet veel verschil was tussen de ideeën van de experts en non-experts. Alleen bleken de thema’s geloof en taal & accent niet goed geanalyseerd te kunnen worden.

Reageer: