Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Nederland in de oorlog tegen IS

Mideast Syria Militants Rise Analysis

In dit onderzoek werd gekeken naar het beeld dat gevormd wordt in Nederlandse kranten van de terreurorganisatie IS. De hoofdvraag die hierbij hoort is ‘In hoeverre is de Nederlandse berichtgeving over ingrijpen tegen IS anders in linkse nieuwsberichtgeving dan in rechtse nieuwsberichtgeving?’ In dit beeldvormingsonderzoek werden de kranten De Telegraaf en de Volkskrant vergeleken om linkse en rechtse kranten te vergelijken. De Volkskrant is een voorbeeld van een linkse krant en De Telegraaf een voorbeeld van een rechtse krant. Uit de analyse bleek dat De Telegraaf meer de nadruk legt op het belang van ingrijpen en de mate van verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid. De Telegraaf schetst een positiever beeld over ingrijpen tegen IS dan de Volkskrant. De Volkskrant gaat meer in op het terroristische karakter van IS en op de risico’s. De Volkskrant is genuanceerder in hun uitspraken over het ingrijpen. Er zijn gerichte voorbeelden uit beide kranten. Een voorbeeld uit De Telegraaf is dat in een artikel (artikel 9, De Telegraaf, Bijlage 1) Rutte wordt aangehaald waarin hij zegt dat hij probeert te kijken op welke manier Nederland humanitaire, politieke en mogelijk militaire hulp kan bieden in het Arabisch gebied. De rest van het artikel gaat in op deze mogelijkheden. De Volkskrant gaat eerder in op hoe ver IS zich nog gaat uitbreiden. Ze noemen IS een tweekoppig monster. Ze gaan dus niet vanuit dat IS direct gestopt wordt. Een voorbeeld uit de Volkskrant is dat de Volkskrant over IS vermeldt dat er de vrees is dat ze niet alleen hebben geleerd met wapens en explosieven om te gaan, maar dat ze ook gehard zijn door hun ervaringen op het slagveld en daarom extra gemotiveerd zijn geraakt om aanslagen te plegen (artikel 15, Volkskrant, Bijlage 1).

Reageer: