Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

De kijk van westerse media op de Islamitische Staat

1574421

De Islamitische Staat (IS) heeft afgelopen zomer een Kalifaat uitgeroepen. Het Kalifaat strekt zich uit over Syrië en Irak. Een Kalifaat is een staat met strenge islamitische wetten. Aan het hoofd van het Kalifaat staat een Kalif, dit is de opvolger van de profeet Mohammed. De gebeurtenissen rond het Kalifaat, zoals onthoofdingen en veroveringen, werden breed uitgemeten in de westerse media. Wij hebben ons in dit onderzoek gericht op de beeldvorming van het westen op de Islamitische Staat. O’Sullivan (2012) schrijft over beeldvorming dat er gekeken moet worden naar hoe landen of culturen worden getypeerd, vertegenwoordigd of gekarakteriseerd in teksten. In ons onderzoek stond deze hoofdvraag centraal: ‘Welk onderscheid is er te zien tussen de beeldvorming van IS in verschillende westerse media en welke kijk hebben deze media op het Kalifaat in Irak en Syrië?’

De analyse hebben we uitgevoerd op drie verschillende nieuwsomroepen. De Nederlandse omroep NOS, de Britse omroep BBC en de Amerikaanse omroep CNN. Bij de berichten die we geanalyseerd hebben van deze nieuwsomroepen, hebben we gekeken naar hoe ze over IS berichten en wat voor beeldmateriaal ze bevatten.

Uit de resultaten kwam naar voren dat IS als gevaarlijk werd beschouwd door de drie nieuwsomroepen.  Verschillen tussen de omroepen waren dat ze allemaal veel refereerde naar het eigen land, bijvoorbeeld sprak de BBC over het Britse accent van een beul en deden de andere twee dit niet. Daarnaast was CNN erg gericht op alleen Irak, de BBC en NOS daarentegen niet. Het beeldmateriaal wat de nieuwsomroepen gebruikten verschilden niet erg van elkaar en liet naar onze mening vooral de waarheid zien, het waren vaak screenshots uit de onthoofdingsvideo’s en toespraken van Obama.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat het beeld wat wij krijgen van het Kalifaat, deels door IS zelf wordt gevormd. Ze zijn erg actief op sociale media en verspreiden zo berichten over veroveringen en video’s van onthoofdingen. Dit doen ze om het westen te intimideren en bang te maken De lezers en kijkers van de nieuwsomroepen krijgen zo het beeld van een brutale terreurgroep die gebruikt maakt van wrede middelen.

Reageer: