Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Big Man in Tehran

Big Man in Tehran
Door Charlotte Hemmer en Rachelle Leerling
26 oktober 2014

610-homeland-big-man-in-tehran-brody

Ons onderzoek ging over de televisieserie Homeland. De onderzoeksvraag luidde als volgt: ‘Wat is de beeldvorming van Iraniërs als terroristen in de televisieserie Homeland?’ Om deze vraag te beantwoorden hebben wij het tweede deel van seizoen 3 van de serie bekeken en geanalyseerd. Dit zijn afleveringen 7 tot en met 12. Voor de analyse is een proefanalyse gedaan om categorieën te vormen waar bij de echte analyse de data in geplaatst kon worden. De vier categorieën heetten 1) De relatie tussen Iran en de Verenigde Staten, 2) Heldendom Brody, 3) Terroristische activiteiten/Acceptatie terrorisme door Iran en 4) Othering. Uit de analyse is gebleken dat de data goed in deze categorieën pasten. Voor elke categorie is één sprekend voorbeeld gekozen en met de combinatie hiervan kon geconcludeerd worden dat er inderdaad sprake is van een beeldvorming van Iraniërs als terroristen in de televisieserie. Omdat we ‘slechts’ een televisieserie hebben geanalyseerd, kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden naar de werkelijke relatie tussen Iran en de Verenigde Staten. Wel kunnen de uitkomsten gegeneraliseerd worden binnen de serie Homeland.

Reageer: