Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Beeldvorming van homo’s in Nederlandse en Engelse kranten

regenboog

Voor de cursus Cultuur, Communicatie en Diversiteit hebben wij, twee studenten van de Universiteit Utrecht, ons verdiept in de verschillende methodes van onderzoek doen naar cultuur en taal en hun effect op communicatie. Hierbij is er onderscheid te maken tussen verschillende analyses, zoals de analyse van beeldvorming, waar wij ons in ons onderzoek mee bezig houden. We gingen namelijk opzoek gaan naar de beeldvorming van homoseksuelen in Nederlandse en Engelse kranten. Waarom? Omdat in Engeland dit jaar het homohuwelijk legaal is geworden, terwijl je in Nederland al sinds 2001 voor de wet mag trouwen. Best wel een opvallend verschil, en daarom wilde we onderzoeken wat de beeldvorming is van homo’s en het homohuwelijk in Nederlandse en Engelse berichtgeving en of deze beeldvorming overeenkomt met de mate van tolerantie van homo’s in deze twee landen.  Dit deden we aan de hand van de onderzoeksvraag: “In hoeverre verschilt de beeldvorming van homoseksualiteit tussen Nederlandse en Engelse media, specifiek betreffend de berichtgeving over het homohuwelijk?” Bureauonderzoek heeft uitgewezen wat de mate van tolerantie van homo’s is in Engeland en Nederland en in hoeverre er dus verschil of overeenkomst is tussen deze twee landen. Ze bleken allebei bovengemiddeld tolerant te zijn, met Nederland als voorloper op Engeland. In het tweede deel van ons onderzoek hebben we 10 artikelen geanalyseerd door gebruik te maken van een contrastieve onderzoeksmethode. De beeldvorming van homo’s vergeleken we met elkaar om zo te kijken of en wat voor verschil er te vinden is in de representatie van homo’s en het homohuwelijk in de media van Engeland en Nederland. In de conclusie hebben we geprobeerd het bureauonderzoek en de analyse aan elkaar te koppelen en een verband te leggen tussen de mate van sociale acceptatie en de beeldvorming in de media van homo’s. De conclusie is echter relatief oppervlakkig en daarom suggereren we op het einde van ons onderzoek welke verbeteringen er gedaan moeten worden in eventueel vervolgonderzoek en welke onderwerpen interessant zouden zijn om daarbij te betrekken. Al met al is uit ons onderzoek gebleken dat homoseksualiteit grotendeels volledig geaccepteerd wordt en vooral ook belangrijk is voor zowel Nederlandse als Engelse schrijvers die pleitten voor het homohuwelijk en de gelijkheid van homo’s en hetero’s. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.

Door Wietske Teunissen en Sanne Boon

Reageer: