Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Afgeschilderd als gemaksvluchteling

In het hedendaagse Nederland wonen veel verschillende culturen. Ook de Tamils uit het Noorden van Sri Lanka zijn een culturele groep die in de jaren ’80 massaal Nederland binnentrokken en asiel aanvraagden. Sommigen van ons ontmoeten wel eens iemand waarvan de ouders destijds gevlucht zijn uit Sri Lanka. Uit ervaring blijkt dat Nederlanders bij het horen van ‘Tamil’ direct zeggen “Oh, van de Tamil-tijgers?”. Hier is duidelijk sprake van verkeerde beeldvorming geweest.

Om verschillende redenen werden de Tamils veel in de media besproken vanaf het jaar 1984 tot en met 1987. Dit onderzoek richt zich op de dagbladen De Telegraaf en Het Vrije Volk, destijds twee belangrijke dagbladen. Er is onderzocht hoe beeldvorming heeft plaatsgevonden over de Tamils in beide kranten door verschillende artikelen te analyseren.

Uit de resultaten is gebleken dat er sprake was van een negatieve beeldvorming. Tamils werden met name beschreven als vluchtelingen die niet schroomden om geweld te gebruiken en naar Nederland kwamen om economische redenen. Het Vrije Volk gaf echter een minder gekleurd beeld, door wel toe te geven aan de slechte situatie in Sri Lanka. De Telegraaf legde juist de nadruk op de vluchtelingenstatus van de Tamils. Een mogelijke verklaring voor het huidige beeld dat er bestaat over Tamils is dus de negatieve beeldvorming die heeft plaatsgevonden in Nederlandse dagbladen sinds 1984.

Reageer: