Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

Beeldvorming van homo’s in Nederlandse en Engelse kranten

Voor de cursus Cultuur, Communicatie en Diversiteit hebben wij, twee studenten van de Universiteit Utrecht, ons verdiept in de verschillende methodes van onderzoek doen naar cultuur en taal en hun effect op communicatie. Hierbij is er onderscheid te maken tussen verschillende analyses, zoals de analyse van beeldvorming, waar wij ons in ons onderzoek mee bezig […]

Lees verder...