Cultuur, Diversiteit en Communicatie

BA-cursus, blok 1 2014-2015, Dep. Talen, Literatuur en Communicatie, Utrecht

Auteur Archief

Oehoe paardenbanjo, Let op!

Studentenverenigingen maken gebruik van jargon en je hoort regelmatig een vreemd woord langs komen. Ze zijn een community of practice, dit betekent dat de groep een bepaalde manier van praten en bepaalde manieren van dingen doen heeft. Voor buitenstaanders kunnen de woorden onbegrijpelijk zijn omdat de persoon geen deel uitmaakt van die specifieke community. In ons onderzoek hebben we de vraag onderzocht: “in hoeverre zit er een verschil tussen het verenigingsjargon van de Utrechtse studentenvereniging C.S. Veritas en de Utrechtse studentenvereniging Unitas S.R.?”

Lees verder...